Read Čiji sam ja komadić? by Shel Silverstein Free Online


Ebook Čiji sam ja komadić? by Shel Silverstein read! Book Title: Čiji sam ja komadić?
The author of the book: Shel Silverstein
Edition: Izvori
The size of the: 436 KB
City - Country: No data
Date of issue: 2001
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
Loaded: 2516 times
Reader ratings: 6.1

Read full description of the books:The missing piece meets the big o, Shel Silverstein, 1981
از «آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ» پنج برگردان از این اثر به فارسی وجود دارد
عنوان: ‏عنوان1: «آشنایی قطعه گمشده با دایره بزرگ»، نویسنده و تصویرگر: «شل سیلوراستاین»؛ برگردان: «زهرا عاشوری»؛ نشر: «تهران، اقاقی، چاپ نخست 1384، در 40 ص، م‍صور، شابک: ‫964-7850-03-4»، يادداشت: «برگردان فارسی همراه با متن انگلیسی»، گروه سنی: «ب، ج»، موضوع: داستان‌های تخیلی
عنوان2: «آشنایی قطعه گم‌ شده با دایره بزرگ»، نوشته: «شل سیلوراستاین»؛ برگردان: «رضی خدادادی (هیرمندی)»، نشر: «تهران، هوای تازه، چاپ نخست 1383، در 40 ص‌، مصور، شابک: 964-7222-51-3»؛ نشر: «تهران، هستان، 1385، در 40 ص، شابک: 964-6965-85-7»، يادداشت: «برگردان فارسی همراه با متن انگلیسی»، گروه سنی: «ب، ج»، موضوع: داستان‌های تخیلی
عنوان3: «آشنایی قطعه­ی گم‌شده با دایره بزرگ»؛ نوشته: «شل سیلوراستاین»؛ برگردان: «سینا آراد»، نشر: «تهران، پژوهه، چاپ نخست 1383، در 40 ص، مصور؛ اندازه: 12 در 21.5 ؛ شابک: 964-7772-120-3»؛ ‏ يادداشت: «برگردان فارسی همراه با متن انگلیسی»، گروه سنی: «ب، ج»، موضوع: داستان‌های تخیلی آمریکایی -- قرن 20 م
عنوان4: «برخورد قطعه گمشده با دایره کله‌گنده»؛ نویسنده: «شل سیلوراستاین»؛ برگردان: «شهلا انسانی»، نشر: «تهران، ایدون، چاپ نخست 1383، در 48 ص، مصور رنگی؛ شابک: 964-94937-3-5»؛ موضوع: داستانهای تخیلی
عنوان5: «برخورد قطعه گمشده با دایره‌ی بزرگ»، نوشته: «شل سیلوراستاین»؛ برگردان: «مرجان تاجیک»؛ نشر: «تهران، انتشارات پلک‫، چاپ نخست 1384، در 55 ص‌، مصور؛ اندازه: 14 در 11 س‌م، شابک: 964-8624-67-4»، موضوع: داستانهای خیال انگیز
قطعه گم شده تنها نشسته بود ... در انتظار کسی که از راه برسد و او را با خود ببرد. بعضیها با او جور درمیآمدند... اما نمیتوانستند قل بخورند. بعضی دیگر قل میخوردند اما جور درنمیآمدند. آن یکی از جور درآمدن چیزی نمیفهمید. دیگری از هیچ چیز چیزی نمیفهمید. یکی زیادی ظریف بود و تالاپی افتاد پایین ...؛ یکی او را روی پایه میگذاشت... و میرفت پی کارش. بعضیها بیش از اندازه قطعه گم شده داشتند. بعضی بیش از اندازه قطعه داشتند. تکمیل تکمیل! و او یاد گرفت که چگونه از چشم حریصها خود را پنهان کند. باز هم با انواع بیشتری روبرو میشد. بعضی خیلی ریزبین بودند. بعضیها در عالم خودشان بودند و بی خیال میگذشتند. فکر کرد برای جلب توجه خود را بیاراید. فایده نداشت. رفت و در جای چشمگیری ایستاد اما با این کار خجالتیها از سر راهش فرار کردند. عاقبت یکی پیدا شد که کاملا جور درمیآمد! اما ناگهان ... قطعه گم شده شروع کرد به رشد کردن! و رشد کرد!! - من نمیدانستم تو رشد میکنی. قطعه گم شده جواب داد: من هم نمیدانستم. - میروم پی قطعه گم شده خودم که بزرگ هم نمیشود. خداحافظ ...! روزها گذشت تا یک روز، کسی آمد که با دیگران فرق داشت. قطعه گم شده پرسید: از من چه میخواهی؟! - هیچ. - به من چه احتیاجی داری؟ - هیچ. قطعه گم شده باز پرسید تو کی هستی؟ دایره بزرگ گفت: من دایره بزرگم... قطعه گم شده گفت: به گمانم تو همان کسی باشی که مدتهاست در انتظارش هستم. شاید من قطعه گم شده تو باشم. دایره بزرگ گفت: اما من قطعه ای گم نکرده ام و جایی برای جور درآمدن با تو ندارم. قطعه گم شده گفت: حیف! خیلی بد شد. چقدر دلم میخواست با تو قل بخوردم... دایره بزرگ گفت : تو نمی توانی با من قل بخوری. ولی شاید بتوانی تنهایی قل بخوری! - تنهایی؟ نه، قطعه گم شده که نمیتواند تنهایی قل بخورد. دایره بزرگ پرسید: آیا تا به حال امتحان کردی؟ قطعه گم شده گفت: آخر من گوشه های تیزی دارم. شکل من به درد قل خوردن نمیخورد. دایره بزرگ گفت: گوشه ها ساییده میشوند و شکلها تغییر میکنند. خوب من باید بروم، خداحافظ! شاید روزی به هم برسیم... و قل خورد و رفت. قطعه گم شده باز تنها ماند. مدتی دراز در همان حال نشست. آن وقت... آهسته ... آهسته ... خود را از یک سو بالا کشید ... تالاپ ... باز بلند شد ... خودش را بالا کشید ... و باز تالاپ ... شروع کرد به پیش رفتن ... و به زودی لبه هایش شروع کرد به ساییده شدن... آنقدر از جا بلند شد و افتاد، بلند شد و افتاد، بلند شد و افتاد تا شکلش کم کم عوض شد... حالا به جای اینکه تالاپی بیفتد، بامبی میافتاد ... و حالا به جای اینکه بامبی بیفتد بالا و پایین میپرید... و حالا به جای اینکه بالا و پایین بپرد قل میخورد و میرفت... و نمیدانست به کجا و ناراحت هم نبود. همین طور قل خورد و پیش رفت. تا ... با دایره بزرگ همراه شد ... و دایره بزرگ رو رد کرد ... چون دید دایره هه فکر میکرده خیلی بزرگه و عددی هم نبوده ... داشته بزرگنمایی میکرده ... چه بسا دایره هم نبوده ... پس دایره کوچیکه راهش رو گرفت و رفت و خوبه که سعی کنه هیچوقت الکی بزرگ نشه ...!! ولی راست میگه ... دایره بزرگ بود که انگیزه راه افتادن رو داد ...!! ا. شربیانی


Download Čiji sam ja komadić? PDF Čiji sam ja komadić? PDF
Download Čiji sam ja komadić? ERUB Čiji sam ja komadić? PDF
Download Čiji sam ja komadić? DOC Čiji sam ja komadić? PDF
Download Čiji sam ja komadić? TXT Čiji sam ja komadić? PDFRead information about the author

Ebook Čiji sam ja komadić? read Online! Shel Silverstein was the author-artist of many beloved books of prose and poetry. He was a cartoonist, playwright, poet, performer, recording artist, and Grammy-winning, Oscar-nominated songwriter.


Reviews of the Čiji sam ja komadić?


HENRY

Fantastic book!

LOGAN

How many times did I read ...-not boring! )))

LYDIA

A wonderful piece

AUSTIN

An enticing cover and a controversial story.

MOLLY

It was a surprisingly interesting book. Very highly recommended.
Add a comment
Download EBOOK Čiji sam ja komadić? by Shel Silverstein Online free

PDF: iji-sam-ja-komadi.pdf Čiji sam ja komadić? PDF
ERUB: iji-sam-ja-komadi.epub Čiji sam ja komadić? ERUB
DOC: iji-sam-ja-komadi.doc Čiji sam ja komadić? DOC
TXT: iji-sam-ja-komadi.txt Čiji sam ja komadić? TXT