Read خیره به خورشید by Irvin D. Yalom Free Online


Ebook خیره به خورشید by Irvin D. Yalom read! Book Title: خیره به خورشید
The author of the book: Irvin D. Yalom
Edition: نیکو نشر
The size of the: 948 KB
City - Country: No data
Date of issue: 2009
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
Loaded: 2235 times
Reader ratings: 3.1

Read full description of the books:O knjizi:

“Nije mi namera da ova knjiga bude turobna. Naprotiv, nadam se da ćemo razumevanjem, istinskim razumevanjem ljudskog stanja – naše konačnosti, našeg kratkog boravka na svetlosti – ne samo naučiti da uživamo u dragocenosti svakog trenutka i zadovoljstvu samog postojanja, već i povećati saosećajnost prema sebi i prema svim drugim ljudskim bićima” – piše u pogovoru Irvin Jalom, 85-godišnji guru psihoterapije.
Jalom ima i specifičan tehnički pristup psihoterapiji straha od smrti, toliko specifičan koliko je i on sam specifičan kao ljudsko biće. On vodi izvanredne dijaloge sa pacijentima, analizira njihove snove, psihološki interveniše uvek kada za to postoji razlog i vodi terapiju ka cilju da pacijent preuzme odgovornost za svoje postojanje, za svoj strah od smrti, i da ga trajno učini podnošljivim.
Knjiga započinje sa La Rošfukoovom maksimom: Ni suncu ni smrti se ne može gledati pravo u lice (Ni soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face) koje odražava narodno verovanje da je opasno gledati bilo u sunce ili smrt. “ Ne bih nikome preporučio da gleda u sunce, ali gledanje u smrt je sasvim druga stvar. Potpun i nepokolebljiv pogled u smrt je osnovna poruka ove knjige” – tvrdi Irvin Jalom.
Savremena psihoterapija, toliko posvećena kritičkom samoispitivanju i istrajna u iskopavanju najdubljih slojeva misli, udaljila se od ispitivanja našeg straha od smrti, najvažnijeg i sveprisutnog faktora koji je u osnovi velikog dela našeg emocionalnog života. I sam Jalom tvrdi da je to udaljavanje osetio i na sopstvenoj koži u razgovorima sa prijateljima i kolegama za vreme dok je pisao ovu knjigu. Čim bi čuli da piše o prevazilaženju straha od smrti – ubrzo bi svi u razgovoru prešli na drugu temu!
Jalom smatra da se sa smrću trebamo suočiti kao i sa drugim strahovima. Treba da razmišljamo o svom konačnom kraju, da se upoznamo sa njim, da ga razložimo i analiziramo, da ga razumemo i da odbacimo užasavajuća detinja iskrivljena shvatanja o smrti.
Gledanje smrti u lice, uz smernice, ne samo što savladava strah već život čini upečatljivijim, dragocenijim i vitalnijim. Stoga se Jalom koncentrisao na pitanja kako ublažiti strah od smrti i kako prepoznati i iskoristiti iskustva koja otvaraju oči.


Download خیره به خورشید PDF خیره به خورشید PDF
Download خیره به خورشید ERUB خیره به خورشید PDF
Download خیره به خورشید DOC خیره به خورشید PDF
Download خیره به خورشید TXT خیره به خورشید PDFRead information about the author

Ebook خیره به خورشید read Online! Irvin David Yalom, M.D., is an author of fiction and nonfiction, Emeritus Professor of Psychiatry at Stanford University, an existentialist, and accomplished psychotherapist.


Reviews of the خیره به خورشید


DYLAN

The book liked more than the previous

MUHAMMAD

After this book, I look at the world with different eyes!

VICTORIA

This needs to be read to each

NATHAN

Why do you ask me to drive a phone?

JULIA

Best among ordinary
Add a comment
Download EBOOK خیره به خورشید by Irvin D. Yalom Online free

PDF: -.pdf خیره به خورشید PDF
ERUB: -.epub خیره به خورشید ERUB
DOC: -.doc خیره به خورشید DOC
TXT: -.txt خیره به خورشید TXT